fbpx

ÁSZF-hajóbétrés

Általános Szerződési Feltételek

1.     Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Royal Mediterran**** – (8600, Siófok, Baross Gábor u. 27/B) ApartHotelt és Hajó bérlést működtető Sparadise Kft. (székhely: 1171 Budapest, Pásztorfalva utca 7., a továbbiakban: Szolgáltató) hajóbérbeadási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2.     Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3.     A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég írásbeli vagy elektronikus foglalási felületen ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Az online leadott foglalások azonnali visszaigazolással rendelkeznek az előleg megfizetését követően. 

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3.4. A hajó bérletés igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Bérlő a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen átadja a hajót, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett hajót a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A hajó igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A bérlés igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, az bérlés megkezdése előtt igazolják. A hajón és a kikötő területén bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A jelenléti ív maradéktalan kitöltése kötelező.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.     Az bérleti időszak kezdete és vége

4.1. A Vendégnek joga van a hajót a megállapodás szerinti óra perc-kor elfoglalni, a hajózást megkezdeni. A bérleti időpont előtt a bérlő köteles 30 perccel megjelenni, a szükséges adminisztratív és oktásban részt venni, ezt írásban igazolni.

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől.

4.3. A Vendég előleget fizetett, mely meg nem jelenés esetén 100%-ban lelakottnak tekintendő.

4.4. A Vendégnek a bérleti időt követően maximum 10 percen belül át kell adnia a hajót.

4.5. Az hajók extra szolgáltatásait  foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja. Amennyiben ezen extra szolgáltatásainkat (kapitány, hajó bekészítés, stb.)  igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze írásban számára.

5.     Az bérleti időtartam meghosszabbítása

5.1. A bérleti idpőszak Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég az bérleti időtartamot a bejelentkezéskor a távozás időpontjaként feltüntetett időpontig nem adja át és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az hajó árat egy további órára is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6.     Árak

6.1. A bérleti díj mindenkori lista árai a hajó bérlés honlapján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegen vannak elhelyezve.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég hajót foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján (https://royalmediterran.hu/hajoberles/) találhatók.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a kikötő recepcióján.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre

7.     Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az hajóbérlés weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni foglalásra vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

7.4. Az egyedi kedvezmények fizetési feltételei minden esetben előre történő vissza nem térítendő fizetési opcióval élnek.

8.     Lemondási feltételek

8.1. Amennyiben az ApartHotel ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 8 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a teljes bérleti díj 50%-a,

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a  Vendég viselné közvetlenül.

9.1. Szerződő fél minden esetben a hajó bérlés igénybevételét előlegfizetéssel biztosítja. Amennyiben a Vendég az érkezési napon foglalt időpont előtt 30 perccel nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a Szerződő fél részére az érkezési időpontot követő fél óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

10.  Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel. A bérleti díj csak is kizárólag abban az esetben fizethető a helyszínen, amennyiben a foglalás és érkezés napja között maximum 24 óra van.

10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a megrendelést követő 3 munkanapon belül az ApartHotel bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az legkésőbb a harmadik munkanapon az ApartHotel bankszámlájára beérkezzen vagy a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3. Az egyéni ApartHotel foglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok: OTP, K&H vagy MKB Széchenyi Pihenőkártya, az ApartHotel által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucherek. Illetve lehetősége van a Online bankkártyás fizetés a Barion fizetési oldalán keresztül, melynek részletes leírását itt találja: Barion ÁSZF

10.4 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.    A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott hajót, illetve a  létesítményt;
– a Vendég a hajó biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved;
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

11.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég bérleti jogviszonyáról haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú hajón biztosítani/felajánlani. A helyettesítő hajó biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13.  A Vendég jogai

13.1.    A hajó bérleti szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt hajó szokásos használatára, valamint az hajózási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

13.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a kikötőben való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.  A Vendég kötelességei

14.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a bérleti szerződés befejeződésekor esedékes.

14.2. A bérlő vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött szálláshely előtt található utcafronti területen.

14.4. A szemetet a komplexum területén, illetve az apartHotel elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. Az apartHotel, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.5. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

14.6. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től az apartHotel  nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében az apartHotel zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken az apartHotel elhelyezte. Az apartHotel alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint az apartHotel  területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve az apartHotel területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy az apartHotel területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt az apartHotel üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A hajón történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 200.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.9. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén az apartHotelt és kikötőt, illetve az apartHotel közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

14.10. Az ApartHotel és az ApartHotel közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetés ellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.12. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 16 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató hajóján.

14.13. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az ApartHotelben, és minden szükséges adatot az ApartHotel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükségesek.

14.14. A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az ApartHotelben közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és az ApartHotelben közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

14.15. A Vendég (ideértve az ApartHotelben tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles az ApartHotel épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

14.16. Elutazáskor a Vendég köteles az ApartHotel kulcsot és kapu távirányítót a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

15.  Állatok behozatala 

15.1. Háziállatot az ApartHotel és a kikötő területén nem fogadunk.

16.  A Szolgáltató jogai 

16.1.Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket az AapartHotelbe magával vitt.

16.2. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

16.3. Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

16.4. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket az ApartHotelbe magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják az ApartHotelt.

17.  A Szolgáltató kötelezettségei 

17.1. A szerződés alapján megrendelt bérbeadói és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

18.  A Vendég betegsége, halála

18.1. Amennyiben a bérleti szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

19.  Az adatkezelés biztonsága

19.1.    A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

19.2.    A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

19.3.    A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

19.4.    A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19.5.    A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.6.    A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

19.7.    A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

19.8.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

19.9 Az ApartHotel területén tartózkodó nem szálló vendég köteles a jelenléti ívet kitölteni. A jelenléti ív kitöltésével egy egyszeri elégedettségi kérdőív kitöltésre iratkozik fel, melyőr leiratkozni igény esetén a csatolt linkkel tud. 

20.  A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1.  A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

20.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.3. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért.

20.4. A víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért az ApartHotel felelősséget nem vállal.

20.5. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Bérbeadó személyzetnek, és minden szükséges adatot az ApartHotel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

21.  Titoktartás

21.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

22.  Vis major

22.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22.2 Hajó bérlés esetén az időjárási vismajort az alábbi képen kezeli a szolgáltató, az időpont hajózási szezon évében kétszer módosítható abban az esteben ha a lefoglalt időpontban II. fokú viharjelzés van érvényben. Ellenkező esetben az időpont nem módosítható.

23.  A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az Bérbeadó található, így Siófoki Járási Bíróság.

23.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

23.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

24.  A honlapunk látogatóinak adatai

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon, és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

24.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

25.  Hírlevél

25.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

26.  Adatvédelmi nyilatkozat

26.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató az ApartHotel honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et az ApartHotel recepcióján is elhelyezi.

Kapcsolat

Küldj nekünk üzenetet

Vagy foglalj MOST!